HAVANA đặt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 22,7 tỷ đồng

17-03-2010 11:15:57+07:00
17/03/2010 11:15 0
  •  

HAVANA đặt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 22,7 tỷ đồng

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010 của CTCP Hải Vân Nam (HAVANA) vừa thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2010. Theo đó, năm 2009, Công ty đạt doanh thu hoạt động kinh doanh 57,57 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 16,65 tỷ đồng. Năm 2010, HAVANA đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 60,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 22,7 tỷ đồng và trong năm Công ty sẽ hoàn thành cơ bản phần thô công trình Khách sạn Nha Trang Plaza.

Được biết, do từ năm 2006 đến năm 2008 Công ty ngừng kinh doanh, nên mặc dù năm 2009 kinh doanh đã có lãi nhưng lỗ lũy kế các năm trước làm cho việc phát hành cổ phiếu huy động vốn trong năm 2009 của Công ty phải hoãn lại. Trong điều kiện đó, ĐHCĐ năm 2010 đã thông qua việc thay đổi phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. Cụ thể, HAVANA dự kiến phát hành 2.029.510 cổ phiếu chào bán riêng lẻ với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư hoàn thành công trình Khách sạn Nha Trang Plaza.

T.Thúy

Đầu tư chứng khoán

×
vietstock logo
Về đầu trang