HT2: Hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE

09-04-2010 11:52:00+07:00
09/04/2010 11:52 0
 •  

HT2: Hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 (MCK: HT2).

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết: 88.000.000 cổ phiếu (Tám mươi tám triệu cổ phiếu)
 • Tổng giá trị niêm yết bị hủy: 880,000,000,000 đồng (Tám trăm tám mươi tỷ đồng)
 • Ngày hiệu lực: 16/04/2010
 • Lý do: Để thực hiện sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1,
 • Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HT2 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM: 15/04/2010.
 • HOSE

  ×
  vietstock logo
  Về đầu trang