Domenal sẽ niêm yết trên HOSE

24-05-2010 10:55:23+07:00
24/05/2010 10:55 0
  •  

Domenal sẽ niêm yết trên HOSE

ĐHCĐ thường niên năm 2009 của CTCP Domenal (Domenal) đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Theo đó, Domenal với vốn điều lệ 125 tỷ đồng, sẽ đăng ký niêm yết 12,5 triệu cổ phiếu.

Tại Đại hội, Công ty cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2010 với chỉ tiêu tổng doanh bán hàng 276,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,3 tỷ đồng và chia cổ tức 10%. Kế hoạch đầu tư trong năm 2010, Công ty sẽ lập dự án xây dựng nhà máy thuốc thú y - thủy sản đạt tiêu chuẩn GMP-EU và dự án xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm với công suất 10 tấn/giờ, thời gian triển khai xây dựng vào 2011; xây dựng nhà máy sản xuất bao bì phục vụ cho nhà máy thức ăn thủy sản, nhà máy gia súc, gia cầm & tiêu thụ ngoài thị trường; triển khai vùng nuôi cá tra xuất khẩu...  Năm 2009, Công ty đạt 190,57 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 3,14 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 2%.

Đầu tư chứng khoán

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang