Srok Phu Miêng Idico, Cavico Giao thông chuẩn bị lên sàn

17-05-2010 08:31:09+07:00
17/05/2010 08:31 0
  •  

Srok Phu Miêng Idico, Cavico Giao thông chuẩn bị lên sàn

ĐHCĐ 2010 CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico đã nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên TTCK. Công ty có vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Năm 2009, Công ty đạt doanh thu 176 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50,3 tỷ đồng, chia cổ tức 9%. Năm 2010, Thủy điện Srok Phu Miêng Idico đặt kế hoạch doanh thu 189,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 53 tỷ đồng, cổ tức năm 2010 là 10%.

ĐHCĐ của CTCP Cavico Giao thông  cũng đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Năm 2009, doanh nghiệp đạt doanh thu 58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 1 tỷ đồng. Năm 2010, Công ty đặt kế hoạch giá trị doanh thu 146,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng.

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang