DIC-No1:  Công bố dư nợ phát sinh đến ngày 22/06

24-06-2010 19:18:27+07:00
24/06/2010 19:18 0
  •  

DIC-No1:  Công bố dư nợ phát sinh đến ngày 22/06

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC-No1) thông báo phát sinh tăng, giảm dư nợ tính đến ngày 22/06 là hơn 22.5 tỷ đồng 

Số dư nợ cuối ngày 17/06/2010 là: 22,575,266,818 đồng gồm:

- Vay CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng: 8,000,000,000 đồng

- Vay Ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh BR- VT: 10,657,418,518 đồng

- Vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Tp. Vũng Tàu: 3,117,848,300 đồng.

Số phát sinh gồm:

- Số phát sinh tăng: 952,796,413 đồng.

Số dư nợ cuối ngày 22/06/2010: 23,528,063,231 đồng gồm:

- Vay CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng: 8,000,000,000 đồng

- Vay Ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh BR- VT: 11,610,214,931 đồng

- Vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Tp. Vũng Tàu: 3,117,848,300 đồng

- Ông Nguyễn Văn Chánh: 800,000,000 đồng.

UBCKNN

×
vietstock logo
Về đầu trang