Vneco 6 đặt kế hoạch lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng năm 2010

10-06-2010 17:54:52+07:00
10/06/2010 17:54 0
  •  

Vneco 6 đặt kế hoạch lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng năm 2010

(Vietstock) - CTCP Xây dựng Điện Vneco 6 công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 về kế hoạch SXKD trong năm 2010.

Theo đó, công ty đặt kế hoạch đạt giá trị sản lượng hơn 219 tỷ đồng, doanh thu hơn 90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng. Năm 2009 Vneco 6 đạt doanh thu 80.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 2.3 tỷ dồng

Việt Dũng

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang