Cavico Giao thông phát hành hơn 3.7 triệu cp và giảm mạnh kế hoạch 2010

17-08-2010 18:22:13+07:00
17/08/2010 18:22 0
  •  

Cavico Giao thông phát hành hơn 3.7 triệu cp và giảm mạnh kế hoạch 2010

(Vietstock) - CTCP Cavico Giao thông vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, công ty quyết định phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 80 tỷ đồng, đồng thời giảm mạnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2010.

Cụ thể, công ty phát hành 3,713,554 cp cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.

Trong đó, công ty chào bán 1,071,612 cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện 4:1; đồng thời chào bán cho các cổ đông chiến lược số lượng 2,427,942 cp và CBCVN 214,000 cp với cùng mức giá 10,500 đồng/cp.

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán dùng để đầu tư máy móc thiết bị thi công dự án Đakđrinh (17 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (21.45 tỷ đồng).

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc điều chỉnh giảm các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Cụ thể, vốn điều lệ dự kiến được điều chỉnh giảm từ 82.8 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng, doanh thu thuần từ 146.8 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 8.1 tỷ đồng thay vì 13 như kế hoạch trước đó và cổ tức từ 15% còn 10%.

Xuân Anh

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang