MJC: 5 cổ đông nội bộ đăng ký mua bán 21,732 cp

28-09-2010 15:44:33+07:00
28/09/2010 15:44 0
  •  

MJC: 5 cổ đông nội bộ đăng ký mua bán 21,732 cp

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc 5 cá nhân là cổ đông nội bộ và người có liên quan thuộc CTCP Thương mại Mộc Hóa (UPCoM: MJC) đăng ký giao dịch tổng cộng 21,732 cổ phiếu MJC trong thời gian từ 28/09 đến 26/11.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tiếp

1.   Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

2.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,290 CP

3.   Số lượng cổ phiếu đăng ký (mua): 5,450 CP

4.   Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Thu

1.   Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

2.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,985 CP

3.   Số lượng cổ phiếu đăng ký (mua): 5,416 CP

4.   Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Hữu Phụng

1.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,076 CP

2.   Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Lê Thị Thu

3.   Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

4.   Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chị ruột

5.   Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 7,985CP

6.   Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 4,076 CP

7.   Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Xuân

1.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,340 CP

2.   Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Lê Thị Thu

3.   Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

4.   Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chị ruột

5.   Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 7,985CP

6.   Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 1,340 CP

7.   Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Thu Hà

1.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,450 CP

2.   Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Văn Tiếp

3.   Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

4.   Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chồng

5.   Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 10,290 CP

6.   Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 5,450 CP

7.   Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang