Cavicotc sẽ tăng vốn lên 80 tỷ đồng

03-11-2010 11:32:00+07:00
03/11/2010 11:32 0
  •  

Cavicotc sẽ tăng vốn lên 80 tỷ đồng

CTCP Cavico Giao thông (Cavicotc) vừa được cấp giấy chứng nhận chào bán 3.713.554 cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Công ty sẽ chào bán 1.071.612 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu; chào bán 214.000 cổ phiếu cho CBCNV, với giá bán 10.500 đồng/cổ phiếu và chào bán 2.427.942 cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, với giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 42 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và cơ cấu vốn thay đổi cụ thể là: cổ đông chiến lược nắm giữ 67%, đối tác chiến lược nắm giữ 30,3% và CBCNV sở hữu 2,7%.

Công ty sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành là 38,46 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị thi công dự án Đakđrinh (17 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (21,46 tỷ đồng).

T.Thúy

Đầu tư chứng khoán

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang