STI đăng ký bán 2 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF2

15-12-2010 16:59:52+07:00
15/12/2010 16:59 0
  •  

STI đăng ký bán 2 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF2

(Vietstock) - CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín (STI), thành viên ban đại diện của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VFMVF2) thông báo đăng ký bán 2 triệu chứng chỉ quỹ.

Cụ thể, STI đăng ký bán 2 triệu chứng chỉ quỹ đang nắm giữ, tương ứng 2.07% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch từ ngày 06/12 đến ngày 31/12.

Ông Đoàn Quang Thanh - TGĐ của STI là thành viên Ban đại diện tại Quỹ VFMVF2.

Trương Thơ

×
vietstock logo
Về đầu trang