Rau quả Tiền Giang lãi ròng 5.17 tỷ đồng năm 2010

25-02-2011 10:49:12+07:00
25/02/2011 10:49 0
  •  

Rau quả Tiền Giang lãi ròng 5.17 tỷ đồng năm 2010

(Vietstock) – CTCP Rau quả Tiền Giang (Vegetigi) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 với 5.17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 28.3% so với năm 2009.

Cụ thể, năm 2010 Vegetigi đạt 195.3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22.2% so với năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 28% so với năm 2009 nên lợi nhuận gộp còn lại 29.4 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận biên là 15%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 5.2 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với năm 2009, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 2,585 đồng.

T.Thơ

×
vietstock logo
Về đầu trang