Artex Saigon chia cổ tức 30%

24-03-2011 22:54:29+07:00
24/03/2011 22:54 0
  •  

Artex Saigon chia cổ tức 30%

Ngày 25-3, Công ty CP Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn (Artex Saigon) tiến hành đại hội cổ đông năm 2011.

Dự kiến, các cổ đông của Artex Saigon sẽ thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2010 là 30%; phát hành 1,79 triệu cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 10:7 để tăng vốn điều lệ từ 25,6 tỉ đồng lên 43,6 tỉ đồng. nguồn tài chính phát hành cổ phiếu thưởng được trích từ số tiền 19,2 tỉ đồng là lợi nhuận chưa chia của các năm 2008, 2009, 2010.

Năm 2011, Artex Saigon dự kiến đạt 25,6 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 20%. Ngoài các hoạt động xuất nhập khẩu, Artex Saigon hiện đang sở hữu 2 cao ốc văn phòng cho thuê tại quận 1-TPHCM là Opera View và Artex Saigon Building.

T. Thơ

NGƯỜI LAO ĐỘNG

×
vietstock logo
Về đầu trang