LinhGa: Cổ đông lớn nhận chuyển nhượng 20,900 cổ phiếu

23-03-2011 11:45:50+07:00
23/03/2011 11:45 0
  •  

LinhGa: Cổ đông lớn nhận chuyển nhượng 20,900 cổ phiếu

Ngày 21/03, Công ty TNHH Linh Việt Nam là cổ đông lớn của CTCP Linh Gas Việt Nam (LinhGa) đã nhận chuyển nhượng cổ phần từ một số cổ đông khác như sau:

* Cổ phần trước khi nhận chuyển nhượng: 460,965 cp, chiếm 17.17% vốn góp.

* Cổ phần nhận chuyển nhượng: 20,900 cp, chiếm 0.78% vốn góp.

* Cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng: 481,865 cp, chiếm 17.95% vốn góp

SSC

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang