Vinabomi trả cổ tức 44.5% năm 2011

16/03/2011 15:150
  •  

Vinabomi trả cổ tức 44.5% năm 2011

(Vietstock) – Ngày 15/03, ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Bột mì Bình An (Vinabomi) đã quyết định dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm qua (14.5 tỷ đồng) để bù cho khoảng lỗ hơn 25 tỷ đồng của năm 2009.

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo công ty cho biết năm 2010 Vinabomi đạt 562 tỷ đồng doanh thu thuần, thực hiện 133% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 14.5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 32%. Tuy nhiên, do phải dùng toàn bộ số lãi này để bù lỗ cho năm 2009 nên công ty này không còn khoản nào để chia cổ tức.

Năm 2011, công ty này đặt chỉ tiêu khá khiêm tốn với 659 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhưng tỷ lệ cổ tức khá cao 44.5%.

Ngoài ra, Vinabomi sẽ thực hiện công tác di dời nhà máy, đầu tư xây dựng kho và silo chứa lúa tại mặt bằng mới để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Đồng thời, công ty sẽ tăng cường bán lúa mì và bột mì, kinh doanh thêm các mặt hàng khác có lãi để tăng doanh thu và lợi nhuận.

T.Thơ

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang