Cơ khí Licogi 16 tăng vốn lên 40 tỷ đồng và niêm yết tại HNX

04-04-2011 19:50:10+07:00
04/04/2011 19:50 0
  •  

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011:

Cơ khí Licogi 16 tăng vốn lên 40 tỷ đồng và niêm yết tại HNX

(Vietstock) - Chiều 04/04, ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Cơ khí Licogi 16 (Licogi16) đã thông qua việc tiếp tục thực hiện việc tăng vốn lên 40 tỷ đồng và hoàn tất hồ sơ niêm yết trên HNX.

Cụ thể, Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ từ 26 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức xin y kiến bằng văn bản ngày 04/10/2010. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không thuận lợi nên công ty chưa thực hiện được trong năm qua.

Sau khi tăng vốn và lựa chọn được đơn vị kiểm toán, công ty sẽ nộp hồ sơ niêm yết lên Sở GDCK Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán LCM.

Năm 2011, công ty đặt kế hoạch với doanh thu 97.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức chi trả 10%.

Năm 2010, công ty thực hiện được 74.13 tỷ đồng tổng doanh thu và 223 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. Đại hội cũng thống nhất sẽ không chi trả cổ tức năm 2010 và chuyển sang năm 2011.

Xuân Anh

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang