Tây Hồ trả cổ tức 30%

08-04-2011 11:06:01+07:00
08/04/2011 11:06 0
  •  

Tây Hồ trả cổ tức 30%

ĐHĐCĐ của CTCP Đầu tư và xây dựng Tây Hồ vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu 338 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24,167 tỷ đồng, cổ tức 16%. Đồng thời, tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Đại hội cũng thông qua việc chia cổ tức năm 2010 là 30%, trong đó đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt. Sắp tới, Công ty sẽ chia tiếp 10% cổ tức bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu cùng với đợt phát hành tăng vốn vào quý III/2011.

K.Lan

Đầu tư chứng khoán

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang