VRTS sẽ tăng vốn lên 30 tỷ đồng trong năm 2011

05-04-2011 22:10:10+07:00
05/04/2011 22:10 0
  •  

VRTS sẽ tăng vốn lên 30 tỷ đồng trong năm 2011

(Vietstock) – Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Dịch vụ Vận tải Đường sắt (VRTS) đã thông qua việc phát hành 1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng trong năm 2011.

Theo đó, đại hội ủy quyền cho HĐQT tùy theo nhu cầu vốn và thực tế sản xuất kinh doanh sẽ phát hành một hoặc nhiều đợt trong năm 2011.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư, thay thế, nâng cao năng lực thiết bị; mở rộng sản xuất, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới; đầu tư xây dựng, triển khai một số dự án vận tải và tái cơ cấu vốn, nâng cao năng lực tài chính.

Về chỉ tiêu kinh doanh, công ty phấn đấu đạt 40 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 17%/vốn, cổ tức đạt 13% cho năm 2011 này.

T.Thơ

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang