logo

Nhựa Bảo Vân đăng ký niêm yết 24 triệu cp ở HOSE

31-05-2011 18:18:55+07:00
31/05/2011 18:18 0
  •  

Nhựa Bảo Vân đăng ký niêm yết 24 triệu cp ở HOSE

Ngày 31/05/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu như sau:

* Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Nhựa Bảo Vân (BVC)

* Tên giao dịch: Bavico Joint Stock Company

* Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

* Điện thoại: 0650 3782473               Fax:  0650 3743870

* Vốn Điều lệ: 240,000,000,000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

* Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 24,000,000 cổ phiếu (Hai mươi bốn triệu cổ phiếu)

* Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

* Tên tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty CP Chứng khoán SME (SMES)

* Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 27/05/2011.

hose

×
vietstock logo
Về đầu trang