Machinco1: Phát hành 479,162 cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 1:0.15

14-06-2011 16:59:09+07:00
14/06/2011 16:59 0
  •  

Machinco1: Phát hành 479,162 cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 1:0.15

(Vietstock) - CTCP Thiết bị (Machinco1) đã phát hành 479,162 cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 06/06 với tỷ lệ thực hiện 1:0.15.

Số cổ phiếu phát hành đợt này ứng với 4.8 tỷ đồng mệnh giá. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 31.94 tỷ đồng lên 36.73 tỷ đồng.

Trương Thơ

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang