logo

Machinco1: Thay đổi Kế toán trưởng

28-06-2011 15:45:01+07:00
28/06/2011 15:45 0
  •  

Machinco1: Thay đổi Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Thiết bị (Machinco1) thông báo thay đổi Kế toán trưởng.

-  Chấp thuận cho bà Nguyễn Hồng Trang thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 1/7/2011 (theo Quyết định số 23/NQ-HĐQT ngày 27/6/2011).

-  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 1/7/2011 (theo Quyết định số 24/NQ-HĐQT ngày 27/6/2011).

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang