Dệt may Đông Á nộp hồ sơ phát hành hơn 2 triệu cp

09-07-2011 08:35:07+07:00
09/07/2011 08:35 0
  •  

Dệt may Đông Á nộp hồ sơ phát hành hơn 2 triệu cp

(Vietstock) - Ngày 07/08, CTCP Dệt may Đông Á (MayDongA) nộp hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng hơn 2 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, công ty sẽ chào bán bằng mệnh giá tổng cộng 2,007,500 cp. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng cổ cổ phiếu hiện hữu là 55%.

Trong đó, công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu 1,825,000 cp theo tỷ lệ 2:1, phân phối cho cán bộ ban điều hành 182,500 cp.

Mạnh Kiên

×
vietstock logo
Về đầu trang