Domenal: Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc

17-08-2011 16:34:00+07:00
17/08/2011 16:34 0
  •  

Domenal: Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Domenal công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bạch giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 8/8/2011 đến ngày 31/12/2011 thay cho ông Nguyễn Xuân Thành.

SSC

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang