H.B.C không còn là công ty đại chúng

02-08-2011 17:03:13+07:00
02/08/2011 17:03 0
  •  

H.B.C không còn là công ty đại chúng

(Vietstock) - Công ty Cổ phần Hòa Bình (H.B.C) công bố thông tin không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng do số cổ đông giảm xuống dưới 100 người.

Theo H.B.C, vào thời điểm 10/10/2008, công ty có tổng cộng 117 cổ đông với vốn điều lệ thực góp là 29.4 tỷ đồng. Vì vậy, ngày 02/12/2008, H.B.C đã đăng ký công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay do việc mua bán cổ phần giữa các cổ đông H.B.C với nhau dẫn đến việc số cổ đông giảm xuống dưới 100 người.

Do vậy, H.B.C đề nghị UBCKNN xác định thời điểm và công bố thông tin công ty không còn là công ty đại chúng.

Như Ý

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang