Hàng Hải Phú Mỹ đặt kế hoạch tương đương kết quả 2010

11-08-2011 13:45:00+07:00
11/08/2011 13:45 0
  •  

Hàng Hải Phú Mỹ đặt kế hoạch tương đương kết quả 2010

(Vietstock) – ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Hàng Hải Phú Mỹ đã thông qua kế hoạch 55 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.53 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đồng thời duy trì cổ tức 12% bằng tiền. Chỉ tiêu này tương tự như kết quả đạt được của năm 2010.

Theo kế hoạch đầu tư đã được thông qua, trong giai đoạn 2010 – 2015, công ty sẽ đầu tư xây dựng hai bến phao trên sông Hậu – tỉnh Vĩnh Long, đầu tư sửa chữa lớn xe Reach Stacker PM 7002 và góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Vận tải Minh Long.

Kết thúc năm tài chính 2010, công ty lãi ròng 3.53 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty quyết định chia cổ tức với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

Như Ý

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang