Kim Phong đặt mục tiêu lãi sau thuế 2011 gấp 5 lần cùng kỳ

22-09-2011 11:01:00+07:00
22/09/2011 11:01 0
  •  

Kim Phong đặt mục tiêu lãi sau thuế 2011 gấp 5 lần cùng kỳ

(Vietstock) – ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong đã thông qua chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 380 tỷ đồng, tăng 4.8% so với mức thực hiện của năm 2010. Lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, gấp đến 5 lần.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án bổ sung 40% lợi nhuận sau thuế để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cần thiết.

Được biết, kết thúc năm tài chính 2010, doanh thu thuần của công ty đạt 362.3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.7 tỷ đồng.

Như Ý

×
vietstock logo
Về đầu trang