logo

Thành phố Xanh chưa đủ điều kiện niêm yết tại HOSE

12-09-2011 17:54:18+07:00
12/09/2011 17:54 0
  •  

Thành phố Xanh chưa đủ điều kiện niêm yết tại HOSE

Ngày 12/09/2011 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) đã có công văn số 1758/2011/SGDHCM-NY về việc hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần Thành phố Xanh chưa đáp ứng được điều kiện niêm yết tại SGDCK.

hose

×
vietstock logo
Về đầu trang