Hà Nội Non Nước: Thay đổi nhân sự

28/10/2011 15:221
  •  

Hà Nội Non Nước: Thay đổi nhân sự

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của CTCP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước (HaNoiNonNuoc) thông qua việc thay đổi nhân sự.

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tạ Bá Long và bà Tạ Thu Thủy

Miễn nhiệm Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Nam

Miễn nhiệm Thành viên BKS của bà Nguyễn Thu Hiền và bà Nguyễn Thị Mai Anh

Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 gồm ông Đỗ Văn Luận và bà Nguyễn Huyền Thanh.

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang