DZM, Quê Hương Liberty được chào bán cổ phiếu

03-11-2011 16:28:44+07:00
03/11/2011 16:28 0
  •  

DZM, Quê Hương Liberty được chào bán cổ phiếu

(Vietstock) - Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (HNX: DZM) và CTCP Quê hương Liberty (Liberty).

Theo đó, DZM được chào bán bằng mệnh giá 3,104,865 cp. Trong đó, công ty chào bán 1,724,925 cp cho cổ đông hiện hữu, thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1,034,955 đơn vị và trả cổ tức 344,985 cp.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 31.05 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho DZM là Công ty Chứng khoán Phú Gia.

Còn Quê Hương Liberty được chào bán bằng mệnh giá 21 triệu cổ phiếu. Công ty sẽ chào bán 10,975,000 cp cho cổ đông hiện hữu, chào bán 10,025,000 cp cho đối tác chiến lược.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 210 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán Dầu khí.

Mạnh Kiên

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang