Fecon, Lidovit: Nộp hồ sơ phát hành gần 7.4 triệu cp

11-11-2011 20:45:00+07:00
11/11/2011 20:45 0
  •  

Fecon, Lidovit: Nộp hồ sơ phát hành gần 7.4 triệu cp

(Vietstock) - CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon (Fecon) và CTCP Công nghiệp và Thương mại Lidovit (Lidovit) nộp hồ sơ đăng ký phát hành 7,368,804 cp.

Cụ thể, Fecon phát hành tổng cộng 6.06 triệu cổ phiếu. Trong đó, công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu 2,675,000 cp với giá 20,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 24:5. Công ty còn chào bán 535,000 cp cho CBCNV cũng với giá 20,000 đồng/cp.

Số cổ phiếu còn lại 2.85 triệu đơn vị được chào bán cho đối tác chiến lược, giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp.

Trong khi đó, Lidovit đăng ký phát hành tổng cộng 1,308,804 cp. Trong đó, công ty sẽ phát hành 169,660 cp để trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:01.

Đồng thời, Lidovit cũng chào bán bằng mệnh giá 969,484 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7:2 và chào bán cho CBCNV 169,660 cp.

Mạnh Kiên

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang