SCL: Ngừng thực hiện phát hành cổ phiếu

03-11-2011 17:24:27+07:00
03/11/2011 17:24 0
  •  

SCL: Ngừng thực hiện phát hành cổ phiếu

(Vietstock) - HĐQT CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL) đã quyết định ngừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 23/4/2011.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua việc trả cổ tức năm 2010 đợt 1 là 10% vào quý 4 năm 2011.

Đồng thời, HĐQT thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011, làm căn cứ để xin ý kiến cổ đông về nội dung này.

Mạnh Kiên

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang