ĐHĐCĐ của SCB, TinNghiaBank và Ficombank thông qua việc hợp nhất

15-12-2011 14:23:10+07:00
15/12/2011 14:23 0
  •  

ĐHĐCĐ của SCB, TinNghiaBank và Ficombank thông qua việc hợp nhất

(Vietstock) -  Sau khi NHNN chấp thuận về nguyên tắc hợp nhất, ngân hàng mới sau hợp nhất sẽ tổ chức ĐHĐCĐ hợp nhất ngay vào ngày 23/12/2011.

* Quỹ Macquarie hợp tác với SCB, TinNghiaBank, Ficombank 

* Hợp nhất 3 ngân hàng SCB, TinNghiaBank, Ficombank

* Hợp nhất ngân hàng: Lợi ích và những vấn đề cần lưu ý

* TS Lê Thẩm Dương: Hợp nhất 3 ngân hàng là động thái quản trị rủi ro chủ động

ĐHĐCĐ bất thường 2011 của SCB

Sáng ngày 15/12, ĐHĐCĐ của cả 3 ngân hàng SCB, TinNghiaBank và Ficombank cùng thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến hợp nhất, với tỷ lệ đồng thuận trên 90% ở cả 3 Đại hội. Các cổ đông cũng nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 3 ngân hàng hợp nhất được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa ngân hàng hợp nhất sớm đi vào hoạt động theo lộ trình đã được phê duyệt.

Theo đó, ngân hàng sau hợp nhất sẽ có tên gọi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) với vốn điều lệ là 10,583.8 tỷ đồng. SCB sẽ kế thừa và thực hiện tất cả hoạt động kinh doanh hiện tại của 3 ngân hàng.

ĐHĐCĐ cũng đã nhất trí tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của 3 ngân hàng sang SCB là 1:1. Kể từ ngày hợp nhất, SCB sẽ tiếp nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ liên quan tới cổ phiếu của 3 ngân hàng.

Theo kế hoạch tài chính 3 năm sau hợp nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 667 tỷ đồng, tăng lên 1,185 tỷ đồng 2013 và 1,865 tỷ đồng đến năm 2014. Về việc xử lý nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo, ngân hàng sau hợp nhất sẽ bán lại nợ để thu hồi vốn theo quy định mua bán nợ thông thường hoặc chuyển nợ thành vốn góp vào doanh nghiệp. Ngoài ra, mục tiêu của ngân hàng sau hợp nhất là giữ tỷ lệ nợ xấu luôn dưới 2% trên tổng dư nợ.

Về cơ cấu cổ đông, ngân hàng mới sẽ có 3,693 cổ đông, trong đó cổ đông cá nhân trong nước chiếm tỷ lệ đáng kể với 3,679 cổ đông, chiếm 85.17% tổng số cổ đông. Cổ đông tổ chức chiếm 14.41% và cổ phiếu quỹ là 0.41%.

Về phương án sử dụng lao động, tất cả cán bộ nhân viên của các bên đều được ổn định công tác như bình thường. Ngay sau ngày hợp nhất, SCB sẽ chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động. Số lượng nhân sự sau hợp nhất sẽ lên đến gần 4,000 người. 

Các cổ đông cũng tin tưởng và mong đợi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ủng hộ, giúp đỡ để 3 ngân hàng sớm hợp nhất thành công, ngân hàng mới sau hợp nhất phát triển vững mạnh. Sau khi NHNN chấp thuận về nguyên tắc việc hợp nhất, ngân hàng mới sau hợp nhất sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông hợp nhất ngay vào ngày 23/12/2011 tới.

Như Ý

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang