TTP Corp: STI đăng ký bán 2.82 triệu cp

08-12-2011 17:36:43+07:00
08/12/2011 17:36 0
  •  

TTP Corp: STI đăng ký bán 2.82 triệu cp

CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín (STI), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát (TTP Corp.) đăng ký bán 2,828,425 cổ phiếu.

1.         Tổ chức đầu tư: CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín

-          Địa chỉ trụ sở chính: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

-          Điện thoại: 08 39320748; Fax: 08 39320747

-          Số GCNĐKKD: 4103006689 cấp ngày 11/5/2007; Nơi cấp: Sở KHĐT Tp. HCM

-          Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn quản lý kinh doanh…

2.         Tên chứng khoán sở hữu: CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát

3.         Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,518,925 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 13.1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành

4.         Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,828,425 cổ phiếu

5.         Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,690,500 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ: 4.9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

6.         Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu

7.         Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 12/12/2011 đến 12/2/2012.

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang