FPC: 17/02 chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2012

08/02/2012 11:140
  •  

FPC: 17/02 chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2012

CTCP FULL POWER (HOSE: FPC) thông báo chốt quyền vào ngày 17/02 và chốt danh sách ngày 21/02 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012.

- Tổ chức đăng ký: Công Ty Cổ Phần FULL POWER

- Trụ sở chính: 27C DT743, KCN Sóng Thần II , Dĩ An , Bình Dương

- Điện thoại: (84-650) 3775260

- Fax: (84-650) 3731766

- Tên chứng khoán: Cổ Phiếu CTCP FULL POWER

- Mã chứng khoán: FPC

- Mã ISIN: VN000000FPC7

- Mệnh giá: 10,000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/02/2012

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự tính vào tháng 4 năm 2012

- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

- Nội dung họp : họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

VSD

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang