HuuToan: Tạm ứng cổ tức năm 2011 5%

25/04/2012 00:000
  •  

HuuToan: Tạm ứng cổ tức năm 2011 5%

Công ty Cổ phần Hữu Toàn (HuuToan) vừa thông báo ngày 26/04 sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/05, tại Trụ sở công ty.

Đậu Dung (Vietstock)

Finfonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang