VTO đặt chỉ tiêu giảm 45% chỉ tiêu lãi trước thuế

17-04-2012 19:10:39+07:00
17/04/2012 19:10 0
  •  

VTO đặt chỉ tiêu giảm 45% chỉ tiêu lãi trước thuế

HĐQT VTO sẽ thông qua kế hoạch năm 2012 với doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 1,377 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện 2011. Lợi nhuận trước thuế hơn 40 tỷ đồng, giảm 45% so với năm trước. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 3%.

Nội dung này sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) vào ngày 18/04/2012. 

Công ty cũng sẽ đưa ra phương án khai thác hiệu quả các tàu Petrolimex 12 và 14, dự kiến thanh lý tàu Petrolimex 04 trong năm 2012 và đầu tư mua tàu mới thay thế.

Về kết quả kinh doanh năm 2011, doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 1,665 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, trong đó doanh thu từ vận tải chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1,151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 75 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2010. Cổ tức được chia bằng tiền với tỷ lệ 4%.

Minh Hằng (Vietstock)

FINFONET

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang