CongNgheCao: LNTT dự kiến giảm 45.6%

13-05-2012 08:28:02+07:00
13/05/2012 08:28 0
  •  

CongNgheCao: LNTT dự kiến giảm 45.6%

ĐHCĐ thường niên của CTCP Công Nghệ Cao (CongngheCao) thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 15%, giảm 37.5%. Đồng thời, LNTT dự kiến chỉ đạt 2.5 tỷ đồng, giảm 45.6% so với mức thực hiện năm 2011.

Giải thích về mức lợi nhuận và cổ tức trên, công ty cho biết con số này là khả thi với tình hình kinh tế còn khó khăn như năm nay.

Đại hội cũng chứng kiến những tranh luận về vấn đề hoạt động không hiệu quả của các chi nhánh văn phòng đại diện của công ty.

Theo đó, công ty cho biết chi nhánh và văn phòng đại diện cũ đã tạo ra thị trường cho công ty từ ngày thành lập. Do tình hình tài chính khó khăn nên ngừng hoạt động chi nhánh.

HĐQT và Ban điều hành công ty đã giải quyết nợ tồn đọng của chi nhánh và văn phòng đại diện từ 3 tỷ đồng xuống hơn 1 tỷ đồng, tiến tới giải quyết tất cả nợ tồn đọng.

Năm 2011, LNST của công ty đạt 4 tỷ đồng. Với kết quả đó, đại hội thông qua mức chi trả cổ tức 24%.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

×
vietstock logo
Về đầu trang