Huutoan: Kế hoạch lợi nhuận năm 2012 tăng 148% 

15/05/2012 22:050
  •  

Huutoan: Kế hoạch lợi nhuận năm 2012 tăng 148% 

ĐHCĐ thường niên CTCP Hữu Toàn (Huutoan) đặt kế hoạch lợi nhuận trước năm 2012 là 76.8 tỷ đồng,  tăng 148% so với 2011.

Đại hội cũng thông qua định hướng cho các 2013 và 2014 với lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 85 tỷ đồng 92 tỷ đồng, tăng 11% và 20% so với năm 2012.

Kết thúc 2011, công ty lãi sau thuế 20 tỷ đồng.

Từ ngày 15/05, công ty tiến hành chi trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 5% cho cổ đông. 

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang