Kimphong: Xin rút khỏi công ty đại chúng

28-05-2012 22:21:07+07:00
28/05/2012 22:21 0
  •  

Kimphong: Xin rút khỏi công ty đại chúng

ĐHCĐ thường niên CTCP Đầu tư sản xuất Thương Mại Kim Phong (OTC: KimPhong) thông qua việc rút khỏi công ty đại chúng và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký trường hợp số lượng cổ đông không đạt yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tục.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, Đại hội thống nhất chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế  đạt 10 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu trên lần lượt tăng 6.6% và 33% so với mức thực hiện năm 2011. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 7.5 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Kết thúc năm 2011, doanh thu thuần của công ty đạt 422 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.5 tỷ đồng. HĐQT công ty xin ý kiến không chia cổ tức vì tình hình hoạt động khó khăn. Thay vào đó sẽ dùng vốn cho hoạt động sản xuất năm 2012.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

×
vietstock logo
Về đầu trang