Machinco: Không chia cổ tức 2011

16-05-2012 16:19:50+07:00
16/05/2012 16:19 0
  •  

Machinco: Không chia cổ tức 2011

ĐHCĐ thường niên của CTCP Thiết bị Phụ Tùng (OTC: Machinco) đưa ra quyết định không chia cổ tức năm 2011. Theo đó, lợi nhuận năm này sẽ được trích lập các quỹ, làm giảm chi phí sử dụng vốn.

Một số chỉ tiêu được nhất trí thông qua như LNST đạt 6 tỷ đồng, tăng 566% so với 2011, đồng thời chi trả 10% cổ tức.

Đại hội cũng thông qua việc ông Trịnh Xuân Thiêm thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 1/7/2012. HĐQT được ủy quyền lựa chọn TGĐ mới theo Điều lệ và hoạt động của công ty.

Kết thúc năm 2011, LNST của công ty đạt 957 triệu  đồng.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang