Tiếp Vận Xanh thông qua cổ tức 2012 từ 12-15%

10-05-2012 20:01:00+07:00
10/05/2012 20:01 0
  •  

Tiếp Vận Xanh thông qua cổ tức 2012 từ 12-15%

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 10/05 của CTCP Tiếp Vận Xanh (GRL), HĐQT đã trình cổ đông kế hoạch sáp nhập, chuyển hướng kinh doanh của các công ty liên quan, hướng đến mục tiêu doanh thu 60 tỷ đồng, lợi nhuận 7 tỷ đồng và cổ tức 2012 từ 12-15%.

Kết thúc năm 2011, tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn của GRL đạt hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 2.1 tỷ đồng vào CTCP Tiếp vận Hoàng Kim, 2.1 tỷ vào CTCP VT và DV HH cảng Sài Gòn, 5.1 tỷ đầu tư vào CTCP Công nghiệp cao su (Rubimex), phần còn lại đầu tư vào CTCP đầu tư phát triển Hải Phòng.

Trong các khoản đầu tư vào các công ty trên, GRL có kế hoạch sẽ sáp nhập CTCP Tiếp vận Hoàng Kim do kinh doanh lỗ. Đối với Rubimex, năm trước công ty này kinh doanh vẫn có lãi nhưng khoản lãi này không cao. GRL quyết định sẽ tái cấu trúc công ty, chuyển đổi ngành nghề hoạt động của Rubimex hoàn toàn sang lĩnh vực kinh doanh của GRL. Ban lãnh đạo GRL đã cho nghỉ việc 1,500 công nhân tại nhà máy Rubimex, đồng thời chuẩn bị sẵn 38 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trong tổng số 60 tỷ đồng vốn cho hoạt động tái cấu trúc công ty.

Đại hội thông qua kế hoạch thực hiện các dự án về xây dựng cơ bản, trong đó nhựa hóa, nâng cấp bãi bê tông xi măng khu vực Linh Trung Depot hết khoảng 1.7 tỷ đồng và dự án trang thiết bị mới hệ thống kệ kho, trang bị thêm xe nâng chiếm khoảng 2.6 tỷ đồng. Như vậy dự kiến tổng mức đầu tư của GRL trong năm 2012 khoảng 4.3 tỷ đồng.

Công ty sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình trong lĩnh vực sửa chữa container và kinh doanh vận tải ô tô với tốc độ tăng trưởng đạt trên 90%. Đặc biệt GRL sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động vận tải bộ khai thác hàng cho Unilever, hàng door của CMA, Hyosung, K.S.P.Tex và các hoạt động kinh doanh khác như sửa chữa container khô, lạnh di động, dịch vụ cho thuê kho ngoài. Đối với lĩnh vực kinh doanh kho và đại lý mua bán cước vận tải quốc tế hoạt động chưa tốt, GRL sẽ cải thiện hơn nữa để tăng doanh thu.

Đại hội cũng thông qua kế chỉ tiêu tổng doanh thu 60 tỷ đồng cho năm 2012, tăng 13% so với thực hiện năm trước. Chỉ tiêu lãi ròng tăng nhẹ 4%, đạt 7 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức từ 12-15%.

Được biết, vốn điều lệ của GRL đạt 60 tỷ đồng, trong đó CTCP Công nghiệp Cao su 21.1 tỷ đồng, chiếm 36%, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) – Viconship góp 21.1 tỷ đồng, chiếm 36%, còn lại là các cổ đông khác. Hiện tại các cổ đông chưa góp hết vốn, số tiền còn thiếu khoảng 1.2 tỷ đồng, HĐQT công ty đã cam kết sẽ góp đủ vốn ngay trong tuần này.

Kết thúc năm 2011, Tiếp Vận Xanh đạt tổng doanh thu 52 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế tăng 14%, đạt 6.7 tỷ đồng. Trong năm 2011, chi phí dầu đã tăng 2 đợt, ngày 24/02 từ 14,700 đồng/lít lên 18,250 đồng/lít và ngày 29/03 tăng tiếp lên 21,050 đồng/l ít khiến chi phí nhiên liệu bình quân tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của công ty. GRL trả cổ tức với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt và 5.5% bằng cổ phần.

Minh Hằng (Vietstock)

Finfonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang