VIETTRANS6 sẽ sáp nhập vào công ty mẹ

30/05/2012 19:200
  •  

VIETTRANS6 sẽ sáp nhập vào công ty mẹ

ĐHCĐ thường niên CTCP Vận tải đa phương thức 6 (VIETTRANS6) đã thông qua phương án sáp nhập với CTCP vận tải đa phương thức (VTT) theo hình thức hoán đổi cổ phần, với tỷ lệ 1 cổ phần VIETTRANS6 đổi lấy 0.84 cổ phần VTT.

Hiện VIETTRANS6 đang là công ty con của VTT. VIETTRANS6 có vốn điều lệ hơn 13.4 tỷ đồng, VTT sở hữu 56% vốn. Sau sáp nhập, VTT sẽ tổ chức lại công ty VIETTRANS6 dưới dạng chi nhánh hoặc tổ chức khác phù hợp với điều lệ và luật định. Theo đó, HĐQT được ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện các thủ tục và vấn đề liên quan đến hoạt động sáp nhập.

Đại hội cũng thông qua một số chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2012 như doanh thu và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt lần lượt 31 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 9.5 % (tăng 19% so với 2011).

Về mặt dự án, công ty sẽ tạm ngừng kế hoạch đầu tư của nhiệm kỳ 2010-2012 (bao gồm đầu tư đóng mới 1-2 sà lan sông trị giá 6 tỷ đồng, đầu tư 2 tàu kéo trị giá 2.7 tỷ đồng) để dành vốn thực hiện tái cấu trúc công ty.

Kết thúc năm 2011, doanh thu đạt 41.2 tỷ đồng (vượt 37.3% kế hoạch 2011) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.3 tỷ đồng (hoàn thành 66.6% kế hoạch). Công ty sẽ chi trả cổ tức 7.96% từ ngày 1/6/2012.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang