Vneco6: Năm 2012 không đặt chỉ tiêu lợi nhuận

08-05-2012 14:45:25+07:00
08/05/2012 14:45 0
  •  

Vneco6: Năm 2012 không đặt chỉ tiêu lợi nhuận

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây dựng điện Vneco 6 (Vneco6) đã thông qua kế hoạch năm 2012 với doanh thu 35 tỷ đồng (giảm 7% so 2011) nhưng không có chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết thúc năm 2011, Vneco6 đạt 38 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 13 tỷ đồng. Công ty sẽ chuyển số lỗ này sang năm 2012 để bù trừ và phân phối tiếp.

Đại hội cũng bầu bổ sung ông Lê Chí Dũng vào vị trí thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Xuân Cờ và ông Khúc Văn Tính vào thành viên BKS thay cho ông Nguyễn Đăng Ngụ.

Lê Trâm (Vietstock)

finfonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang