HuuToan: Ông Trần Minh Nhân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật

14/06/2012 19:450
  •  

HuuToan: Ông Trần Minh Nhân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật

CTCP Hữu Toàn (HuuToan) công bố Quyết định số 02-12/HT-QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/6/2012 về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật đối với ông Trần Minh Nhân từ ngày 14/6.

ssc

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang