TM&DV Ngọc Tùng sắp phát hành 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2011

14-08-2012 09:56:26+07:00
14/08/2012 09:56 0
  •  

TM&DV Ngọc Tùng sắp phát hành 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2011

Thông tin từ CTCP Sản xuất TM&DV Ngọc Tùng cho biết, công ty sắp phát hành thêm 3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện với hữu tỷ lệ 15%.

Việc chia cổ tức này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua căn cứ trên mức lợi nhuận đạt được trong năm 2011. Sau khi phát hành 3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 200 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011 công ty đạt 602.23 tỷ đồng doanh thu thuần và 32.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2012, công ty đặt kế hoạch đạt 800 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Hoàng Phương (Vietstock)

FFN

×
vietstock logo
Về đầu trang