UBCKNN: Kiểm soát đặc biệt đối với SBS từ 29/08

30/08/2012 09:451
  •  

UBCKNN: Kiểm soát đặc biệt đối với SBS từ 29/08

Ngày 29/8/2012, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBCK đặt CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SBS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 29/8/2012 đến ngày 28/2/2013.

Theo đó, HĐQT, Tổng Giám đốc SBS phải tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước đó, Sở GDCK TPHCM (HOSE) cũng đã cảnh cáo trên toàn thị trường đối với SBS kể từ ngày 21/08/2012 do vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ tại điểm 1.1, 1.2 Khoản 1, Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và Khoản 3, Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012.

Theo Báo cáo soát xét đặc biệt của Ernst & Young, tính đến 30/06/2012, ghi nhận SBS có 878.4 tỷ đồng số dư tiền và tương đương tiền, tăng 97.73% so với cuối năm 2011. Trong khi đó, tổng tài sản chỉ còn 1,480 tỷ đồng, thay cho con số 3,660.72 tỷ đồng công bố cuối năm 2011.

Nợ phải trả cũng giảm mạnh từ 2,776.5 tỷ xuống còn 1,736 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu âm 256 tỷ đồng, thay vì dương 753 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Tổng lỗ lũy kế đến thời điểm 30/06/2012 là 1,772 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức lỗ 764 tỷ đồng hồi cuối năm 2011. Khoản lỗ này phát sinh chủ yếu do việc trích lập dự phòng bổ sung cho danh mục đầu tư và khoản phải thu trong các năm 2010 và 2011.

Nguyên nhân gây lỗ được xác định do cả khách quan và chủ quan. Trong đó một số nguyên nhân chủ yếu là: nhận định sai lầm về xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán, danh mục đầu tư tài chính được duy trì tương đối lớn trong khi giá cổ phiếu liên tục biến động giảm, cơ chế giám sát yếu kém và sự buông lỏng kiểm soát rủi ro của Ban lãnh đạo SBS trước đây.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, một số cá nhân là cán bộ và nhân viên cũ của SBS có dấu hiệu vi phạm các quy chế, quy định về giao dịch, báo cáo và công bố thông tin. Hiện nay, các vi phạm này đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Minh An (Vietstock)

ffn

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang