Bông Sen tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 5%

01-09-2012 09:02:38+07:00
01/09/2012 09:02 0
  •  

Bông Sen tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 5%

Ngày 24/08, HĐQT CTCP Bông Sen (OTC: BongSen) quyết định tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 với tỷ lệ 5%.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 10/09. Bông Sen sẽ chi trả cổ tức vào ngày 14/09.

Hằng Nga (Vietstock)

FFN

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang