HuuToan: Vợ Chủ tịch HĐQT nắm 40.72% vốn

02-10-2012 14:45:09+07:00
02/10/2012 14:45 2
  •  

HuuToan: Vợ Chủ tịch HĐQT nắm 40.72% vốn

Ngày 28/09, bà Nguyễn Thị Thu Hương, vợ ông Tạ Văn Cung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hữu Toàn đã mua thành công 112,574 cp, nâng tỷ lệ sở hữu từ 40.139% lên 40.702%.

Cùng ngày, vợ ông Châu Phước Đức – Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT là bà Trần Ánh Hồng đã thoái sạch vốn với 9,625 cp. Bên cạnh đó, ông Đức đã mua thành công 9,625 cp, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.285% lên 0.333%.

Ông Hồ Lương Cầu, Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT đã bán thành công 20,000 cp. Sau giao dịch, ông Cầu nắm 8,360 cp, ứng với tỷ lệ sở hữu là 0.042%.

Bà Huỳnh Thị Ly Ly và bà Công Huyền Tôn Nữ Phương Dung cùng thoái sạch vốn. Với trước đó, bà Huỳnh Thị Ly Ly là thành viên BKS nắm 15,168cp, bà Công Huyền Tôn Nữ Phương Dung là thư ký HĐQT, người được ủy quyển công bố thông tin nắm 8,667 cp.

Được biết, ông Tạ Văn Cung nắm 8,645,353 cp chiếm 43.227% tỷ lệ sở hữu, ông Châu Phước Đức nắm 56,920 cp, chiếm 0.285% tỷ lệ sở hữu vào ngày 28/09.

Hằng Nga (Vietstock)

FFN

×
vietstock logo
Về đầu trang