logo

Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt bị kiểm soát đặc biệt

24-10-2012 14:29:32+07:00
24/10/2012 14:29 0
  •  

Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt bị kiểm soát đặc biệt

Ngày 23/10/2012, UBCKNN thông báo đặt CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt (TVMC) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 23/10/2012 đến ngày 23/4/2013.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Đầu tư Thành Việt có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

ssc

×
vietstock logo
Về đầu trang