HPA: 04/12 nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt

08-11-2012 10:23:24+07:00
08/11/2012 10:23 0
  •  

HPA: 04/12 nhận cổ tức 10% bằng tiền mặt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Thủy tinh Hưng Phú.

- Mã chứng khoán: HPA

- Mệnh giá: 10,000 đồng

- Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2012

Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)

Thời gian thanh toán: 04/12/2012

vsd

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang