Ông Thái Văn Chuyện – Nhân vật gắn liền với hàng loạt doanh nghiệp thành viên của Thành Thành Công

23-11-2012 17:37:02+07:00
23/11/2012 17:37 10
 •  

Ông Thái Văn Chuyện – Nhân vật gắn liền với hàng loạt doanh nghiệp thành viên của Thành Thành Công

Giới thiệu ông Thái Văn Chuyện, nhân vật nắm giữ vị trí quan trọng tại nhiều công ty như Chủ tịch Đường Biên Hòa, Thương Tín Bảo Gia, Hùng Anh, Hoa Đồng, Điện Gia Lai, Nhiệt điện Gia Lai; Phó Chủ tịch Điện Gia Lai và Đường Ninh Hòa (NHS)...

Và hầu hết các đơn vị mà ông đang có mặt tại Hội đồng quản trị đều là thành viên hoặc có mối liên kết đến Công ty Thành Thành Công (ThanhThanhCong) của gia đình ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.

Ông THÁI VĂN CHUYỆN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 08/06/1978 - Nơi sinh: Bến Tre

CMND: 320917215 - Ngày cấp: 21/01/2003 - Nơi cấp: CA Tỉnh Bến Tre

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Bến Tre

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân luật

Quá trình công tác:

 • 1999-2001: Quản lý xe Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công (ThanhThanhCong)
 • 2001-2002: Nhân viên công ty Bảo hiểm TPHCM - Bảo Minh
 • 2002-2004: Trưởng phòng đầu tư Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công
 • 2004-2007: Giám đốc Công ty TNHH SXTM Hy Thành
 • 2007-2009: Phó TGĐ Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công
 • 2009-2011: TGĐ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal (SCR)
 • 6/2011-7/2012: Phó Chủ tịch HĐQT Sacomreal
 • 7/2011-8/2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Ninh Hòa (NHS)
 • 4/2012- 10/2012: Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT CTCP Mía đường nhiệt điện Gia Lai
 • 4/2012-10/2012: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Biên Hòa (BHS)
 • 7/2012-11/2012: Thành viên HĐQT Sacomreal
 • 8/2012-nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Ninh Hòa
 • 10/2012-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Biên Hòa
 • 11/2012-nay: Thành viên HĐQT CTCP Bourbon Tây Ninh (SBT)

Ngoài ra, ông Chuyện đang hoặc đã từng nắm giữ những vị trí then chốt tại hàng loạt doanh nghiệp, phần lớn cũng có liên quan với Thành Thành Công như:

 • Chủ tịch CTCP Thương Tín Bảo Gia (Vốn kinh doanh: 400 tỷ đồng)
 • Chủ tịch CTCP Đầu tư Xây dựng Hùng Anh (Vốn kinh doanh: 200 tỷ đồng)
 • Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hoa Đồng (Trước đây là Công ty TNHH SX-XD-TM-DV Hoa Ðồng, vốn kinh doanh 140 tỷ đồng)
 • Chủ tịch CTCP Du lịch Bến Tre
 • Chủ tịch CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre - Betrimex (vốn điều lệ: 90 tỷ đồng)
 • Chủ tịch CTCP Khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh
 • Chủ tịch CTCP Bất Động Sản Sài Gòn Thương Tín - Tân Thắng
 • Chủ tịch CTCP Điện Gia Lai - GEC (vốn điều lệ: 523 tỷ đồng)
 • Chủ tịch CTCP Nhiệt điện Gia Lai (công ty con của GEC)
 • Phó Chủ tịch CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai - SEC (vốn điều lệ: 174 tỷ đồng)
 • Phó Chủ tịch CTCP Chỉ sơ dừa 25-8
 • Phó Chủ tịch CTCP Du lịch Thắng Lợi
 • Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tín Việt (Trước đây là CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín - STI)
 • Thành viên HĐQT CTCP Đầu Tư - Kiến Trúc - Xây Dựng Toàn Thịnh Phát (ToanThinhPhat)
 • Tổng giám đốc CTCP Ngọc Lan (Sáp nhập vào CTCP Thành Ngọc vào năm 2010)

Thanh Thảo (Vietstock)

FFN

×
vietstock logo
Về đầu trang